zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka prywatności

Salonprzyczep

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Poniżej przedstawiamy zagadnienia dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Wyjaśnienie pojęć :

1. Serwis – strona internetowa pod adresem www.salonprzyczep.pl

2. Usługa – wszystkie oferty produktów czy usług zamieszczone w ramach Serwisu.

3. Usługobiorca – użytkownik sieci internetowej, który wszedł na stronę Serwisu w celu zapoznania się z ofertą Serwisu.

4. Klient – użytkownik Serwisu, który dokonał zakupów w ramach Serwisu.

5. Użytkownik – osoba, która utworzyła osobiste konto na Serwisie.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu pod adresem www.salonprzyczep.pl jest AWD Cars Center Sp. z o.o., Ul. A. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

NIP: 524-288-30-81 REGON: 382908440 e-mail: sklep@salonprzyczep.pl

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowa-nia osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych 

1. Świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika na Serwisie pod adresem www.salonprzyczep.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

2. Świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie

się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.

3. Sprzedaży produktów oferowanych przez AWD Cars Center Sp. z o.o., podstawą

prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony

interes AWD Cars Center Sp. z o.o., marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jako marketing własnych produktów i usług rozumie się również wysyłkę newslettera.

5. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes AWD Cars Center Sp.z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia

zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6

ust. 1 lit. b RODO).

7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Ochrona danych osobowych

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, w panelu rejestracyjnym oraz przy dokonywaniu zakupów i/lub zamówień na serwisie www.wiseboard.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania

z Serwisu pod adresem www.salonprzyczep.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest kontynuowanie umowy.

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi,

prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie, a po tym okresie dla celów i przez czas nieokreślony oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych

roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Przekazywanie danych osobowych

1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Nazwa Firmy

w celu obsługi Serwisu pod adresem www.salonprzyczep.pl  a także podmioty świadczące usługi

związane z bieżącą działalnością AWD Cars Center Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności pośrednicy płatności internetowych, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy dostarczające oprogramowanie, którego użycie wymagało będzie przetwarzania danych osobowych oraz firmy partnerskie, których oferty na produkty czy usługi można znaleźć w ofercie Serwisu www.salonprzyczep.pl

2. Uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

Prawa osoby, której dany dotyczą

1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo

do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym

momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do AWD Cars Center Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji.

3. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, informujemy, że:

1. AWD Cars Center Sp. z o.o.rejestruje adresy IP wszystkich Użytkowników Serwisu, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu, które to informacje

zapisywane są w logach systemowych.

2. Serwis używa “cookies” w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. Polityka plików cookies opisana została w osobnym dokumencie.