Jaka przyczepka dla osób z prawem jazdy kategorii B ?

Panujące przepisy drogowe pozwalają na prowadzenie pojazdu samochodowego z przyczepką osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B. Przepis ten wyznacza jednak surowe zasady, które określają, do jakiej wagi zestawu taki dokument będzie wystarczający.

Wbrew obiegowej opinii, nie ma znaczenia ile osi posiada przyczepka! To całkowity ciężar: samochodu, przyczepy oraz załadunku decyduje o tym, czy nasze kwalifikacje do prowadzenia zestawu są wystarczające.

Prawo jazdy kat. B pozwala na prowadzenie samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z doczepioną przyczepką o dopuszczalnej masie całkowitej do 750kg. Należy pamiętać, że ciężar samochodu+przyczepy z załadunkiem nie może przykroczyć 4250kg. Ciężar samej przyczepy nie może być natomiast większy niż 750kg po załadowaniu. W tym przypadku mówimy o tzw. przyczepie lekkiej. Sposobem na umożliwienie sobie legalnego ciągnięcia samochodem osobowym przyczepy, która wraz z załadunkiem waży więcej niż 750kg (przyczepa ciężka) jest zdobycie uprawnienia B96. Takie kwalifikacje dają nam możliwość złożenia zestawu ważącego do 4250kg, przy czym ciężar samochodu musi być większy o 33% od ciężaru załadowanej przyczepki. Aby zdobyć uprawnienie B96 nie jest niezbędne ukończenie kursu (jak to się dzieje w przypadku kategorii B+E – 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 15 godzin szkolenia praktycznego zakończone egzaminem). Wystarczy zgłosić się do wydziału komunikacji, założyć Profil Kandydata na Kierowcę oraz zgłosić do ośrodka WORD w celu ustalenia terminu egzaminu.
Wracając jednak do prawa jazdy kategorii B – najszybciej informację, jak ciężka może być przyczepa oraz jej załadunek, możemy sprawdzić na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego samochodu, który będzie napędzał zestaw.

Wsiadając do samochodu z podpiętą przyczepką (bez względu na to, czy posiada jedną czy dwie osie oraz co przewozi), należy pamiętać o ograniczeniach prędkości, które narzuca nam Kodeks Ruchu Drogowego. Transport przyczepy z ładunkiem powinien odbywać się w tempie maksymalnym 70 km/h w przypadku dróg dwujezdniowych w terenie niezabudowanym. Po drodze ekspresowej, czy autostradzie samochód z przyczepką nie może jechać szybciej, niż 80 km/h.
Osoby, które potrzebują poruszać się zestawem pojazdów przekraczających powyższe kryteria, będą potrzebowały zwiększyć swoje kwalifikacje i uzyskać prawo jazdy kategorii B+E. Taki dokument umożliwia kierowanie zestawu o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 t.

PS. Pamiętajmy, że prowadząc zespół pojazdów których DMC(Dopuszczalna Masa Całkowita) przekracza 3500 kg jesteśmy zobowiązani zakupić i mieć ważny system poboru opłąt viaTOLL.

Skontaktuj się z nami

aby poznać aktualną cenę przyczepy.